عید فطر از دریچه دوربین

مراسم پرشکوه نماز عید فطر، پس از طلوع آفتاب برگزار شد.

0

همه بعد از یک ماه روزه داری امده بودند تا نماز را با یکدیگر بخوانند:

انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده