عکس نوشته/موفقیت

هرگاه از سختى کارى ترسیدى در برابر آن سرسختى نشان ده، رامت مى شود
ذا خِفْتَ صُعوبَهَ أمْرٍ فاصْعُبْ لَهُ یَذِلَّ لکَ
امام على علیه السلام:

0

غرر الحکم حدیث۴۱۰۸

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده