عروسی در بهشت

همسر شهید علی اصغر پارسا خاطره‌ای از آخرین روزهای شهید به یاد دارد در مورد وعده عروسی شان …

0

مریم عرفانیان/

آستین‌هایش را بالا زد تا وضو بگیرد. گفتم:

– «پسردایی! حالا که نامزد کردیم، زمان مجلس عروسی رو هم معین کنید که کی و کجا مراسم را برگزار کنیم. آن وقت جبهه بروید.»

 علی اصغر مشتی آب به صورتش زد و در همان حال جواب داد:

– «یک راز به تو می‌گویم دختر عمه؛ قول بده تا وقتی برنگشته‌ام به کسی نگویی.»

سری به تایید حرفش تکان دادم که دوباره گفت:

– «عروسی ما در بهشت برگزار می‌شه. بعد از شهادتم گریه نکن و فقط دو رکعت نماز شکر بخوان.»

***

هرگاه نماز شکر می‌خوانم به یاد حرفش می‌افتم.

/انتهای متن/

 

 

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده