شغل پدرت چیه؟

یک رسم غلط بین معلمان مرسوم است که روز اول مهر شغل پدر دانش آموزان را سوال میکنند! شاید یکى پدر نداشته باشه، شاید یکى شغل پدرش اذیتش میکنه… لطفا رعایت کنیم.

0

 

 

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده