ششمین قدم: پختن و خوردن غذای سالم

آرامش خیلی هم چیز دور از دسترسی نیست، اما اینکه چرا خیلی از ما حیران و سرگردان آنیم به خاطر این است  که برای به دست آوردنش  به جای نگاه کردن به دورو برمان  به دورها نگاه می کنیم، جایی در انتهای افق که  اصلا دست مان به آن نمی رسد .

0

نسیم شهسواری/

چند صباحیست که با هم  در مسیری همراه شده ایم ، مسیری برای رسیدن به آرامش و دل آرام شدن.

راستی چه قدر  در پیمودن این مسیر موفق بوده اید؟

آیا خانه ات ، اتاق ، زندگی ات مرتب ، تمیز  و دوست داشتنی شده است ؟

آیا لحظه های آرام بکر و تازه صبحدمان را با سحر خیزی ات درک می کنی ؟

راستی  از ذهنت ان چه خبر ، یادتان نرفته است که قرار بود که  خلوتش کنید ، صاف و صوف و  تر و تازه، قرار شد زندگی را بهینه زندگی کنیم.

به پله چهارم رسیده ای؟  از جعبه پر سر و صدای خودمان چه خبر ، همان تلویزیون را می گویم ؟ نقش اش  در زندگی ات کم رنگ تر شده است،  

الان در کدامین مرحله ایستاده ای : اول ، دوم ، سوم ؟

نکند هنوز شروع نکرده ای ؟

عیبی ندارد ، می توانی از امروز شروع کنی، یا حتی اگر فکر می کنی موفق نبوده ای دوباره شروع کن.

شاید هم آماده رفتن به پله پنجم باشی.

پله ششم برای ما از درک لذتی  شیرین حرف می زند ، یک لذت دلپذیر و  خوشمزه که باید هم  در مسیرش  راه بروی و هم مزه مزه اش کنی.  

ششمین قدم برای آرام سازی ذهنت سالم خوردن است  و بهترین پیشنهاد برای سالم خوردن یک غذای گرم  و ساده خانگیست .

برای سالم خوردن باید آستینت را بالا بزنی ، عزمت را جزم کنی و سلامتی ات را آشپزی کنی.

به راستی که مصرف غذاهای ساده، سالم و مفید نه‌تنها بهتر از غذاهای حاضری و پرچرب است، بلکه درست کردن و خوردن آنها هم  پر از احساسات لذت بخش و آرام بخش  است.

آشپزی کردن  فقط یک کار معمولی روزانه نیست.

آشپزی  می تواند با عشق همراه  باشد، می تواند باعث باعث آرامش  تو بشود.

پس آشپزی کن و آرام باش.

/انتهای متن/

 

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده