شرط عجیب برای ازدواج دختران در هندوستان

وجود مستراح (توالت ایرانی) به معضلی برای مردم هندوستان تبدیل شده، و از یک موضوع شخصی به یک مشکل اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است.

0

به گزارش به دخت به نقل از روز نو، بطوری که دختران این کشور اولین و مهم ترین شرط ازدواج شان وجود مستراح (توالت) به سبک ایرانی است. در تصاویر زیر مشاهده میکنید که برای افتتاح این مستراح ها چه آداب خاصی اجرا میشود.

شرط عجیب برای ازدواج دختران در هندوستان

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده