سبد غذایی که آرامش می آورد

آیا بین سبد غذایی خانواده و آرامشی که بر خانه و افراد آن حاکم است، رابطه ای هست؟ وقتی سبد غذایی خانواده از مواد سالم و مفید خالی می‌شود و جایش را مواد مضر و ناسالم پر می‌کند، علاوه بر سلامت، آرامش مان هم از دست نمی رود.

0

نسیم شهسواری/

بعضی چیزها هستند که بودن شان برای آدمی شادی‌آفرین و سرور بخش است، بعضی چیزها هستند که وقتی آن‌ها را در اختیارداری به تو هدف، انگیزه و میل به زندگی می‌دهند، بعضی چیزها هستند که نبودن شان، دنیای آرام وجودت را به هم می زند و تو از فقدان آن‌ها خسته، دل‌گرفته و ناامید می‌شوی.

سلامتی از آن جمله چیزهایی است که به تو، برای ساختن یک دنیای آرام و روشن انگیزه می‌دهد، سلامتی تاج درخشانی است که روشنی فردا را برای تو به همراه دارد.

اما ما چه قدر ارزش این نعمت آرام‌بخش خداوندی خویش را می دانیم و چه قدر از این تاج زرین، صیانت و حفاظت می‌کنیم؟

برخی راه‌های دست یابی به آرامش مستقیماً باروح و روان ما سروکار دارد، برخی راه‌های دستیابی به آرامش مسیرشان کوتاه و گاه ماندگاری‌شان اندک است اما راه‌هایی برای آرامش ،وجود دارد که از جسم ما آغاز می‌شود و درنهایت یک آرامش ماندگار و عمیق را در روح می‌نشاند.

این روزها ما آدم‌ها اسیر تبلیغات فریبکارانه و هوس برانگیزی هستیم که سلامت ما را تهدید می‌کند، تبلیغاتی که چشمان مان را خیره می‌کند و عقل و فکر منطق مان را از کار می‌اندازد.

این روزها ما در هجوم سبکی از زندگی هستیم که سبد غذایی خانواده ‌مان را از مواد سالم، مفید و کارساز خالی می‌کند و در عوض آن را با مواد مضر و ناسالم و ناکارآمد پر می‌کند، غافل از اینکه این سبد پرزرق‌ و برقِ مخرب جدای از آشپزخانه، خانه و  سفره‌ ی ما، سلامت و آرامش مان را تهدید می‌کند.

تجربه ی یک زندگی آرام در پرتو یک تغذیه ی سالم را پدران، مادران و پدربزرگ ها و مادربزرگ های ما تجربه کرده‌اند، همان‌هایی که در خانه‌های شان همیشه آرامش و لبخند و شادی بود،  همان‌هایی که سبد غذاهای شان سبز بود و پربار و سلامت، همان‌هایی که امروز حال شان از ما بهتر و دنیای شان از ما آرام‌تر است .

 

راستی شما به چه میزان فریب‌خورده ی دنیای پرزرق ‌وبرقی هستید که سلامت جسم و روان خانواده‌ تان را گرفته است و به‌جایش لحظه‌هایی ناآرام و خالی از شور و سرور را به شما داده است؟

داشتن آرامش در سایه ی تغذیه سالم یک انتخاب هوشمندانه است که می تواند آرامشی عمیق را  بر وجودمان حاکم کند، آرامشی عمیق که نتیجه‌اش جسمی سالم پویا و خانه‌ای پر از حیات و شادمانی است.

خودمان را از سفره ی پربرکت خداوند محروم نسازیم، خداوند همه‌چیز را برای داشتن یک زندگی سالم و آرام برای ما فراهم ساخته است؛ کافی است، مسیر را در تغذیه درست انتخاب کنیم تا از این دریای بی‌کران رحمت و مهربانی بی‌بهره نباشیم.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده