زهرا شجاعی رئیس کتابخانه ملی می شود

زهرا شجاعی رئیس اسبق مرکز امور زنان با حکم رییس‌جمهور، رییس کتابخانه ملی می‌شود.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایمنا، بعد از انتخاب زهرا احمدی پور به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، زهرا شجاعی رئیس اسبق مرکز امور زنان تا ساعاتی دیگر با حکم رییس‌جمهور، رییس کتابخانه ملی می‌شود.
وی فعالیت های مختلفی مانند ریاست مرکز امور زنان، مشاور وزیر آموزش و پرورش، مشاور وزیر کشور و در نهایت و رییس مرکز امور مشارکت زنان طی سال های ۷۶تا ۸۴ را در کارنامه خود دارند.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده