زن می تواند بدون گذشت از مهریه درخواست طلاق بدهد

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در موضوع یک پرونده زن می تواند بدون گذشت از مهریه درخواست طلاق بدهد.

0

به گزارش به دخت به نقل از مهر بر اساس نظریه مشورتی معاونت حقوقی قوه قضائیه در پرونده شماره ۲۰۰۵- ۱/۱۲۷-۹۳ سوال شده است: آیا زن می تواند بدون گذشت از حق و حقوقش دادخواست طلاق بدهد و آیا مهریه اجرت المثل نفقه ایام عده و نحله به وی تعلق می گیرد؟

در پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است: طبق مواد ۱۲ و بعد قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، زوجه نیز می ­تواند دادخواست طلاق به جهات شرعی و قانونی به دادگاه تقدیم نماید و طبق ماده ۲۹ این قانون چنانچه بتواند حکم طلاق اخذ نموده و به مرحله اجرا برسد، می­ تواند بدون صرف­نظر کردن از مهریه و جهیزیه و اجرت المثل، رأی طلاق را اجرا و پس از آن برای مطالبه حقوق مذکور از طریق اجرای احکام اقدام نماید. ولی در طلاق خلع، نفقه ایام عده به زوجه تعلق نمی­ گیرد. نحله نیز در مواردی که زوجه متقاضی طلاق است به وی تعلق  نمی­ گیرد.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده