زن مسلمان ایرانی می تواند الگوی سایر جوامع باشد

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: امروز زن مسلمان ایرانی می تواند خود را به عنوان یک الگوی تمام عیار در جوامع مختلف معرفی کند.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا ، مریم بیدخام در نشست با بانوان مبلغه در اداره کل تبلیغات اسلامی، افزود: زنان مسلمان ایرانی بر این باورند که در زمانه ای که داشتن دختر ننگ بود اسلام به داشتن آن عزت بخشید و زن و مرد را از حیث جایگاه انسانی یکسان و مسئول قرار داد.
بیدخام با اشاره به اینکه امروز زن مسلمان ایرانی می تواند خود را به عنوان یک الگوی تمام عیار در جوامع مختلف معرفی کند، ادامه داد: زن ایرانی همچنین با حفظ حجاب و رعایت شئونات اسلامی و با اولویت قرار دادن به خانواده، در اجتماع هم حضور موثر و فعال دارد.


وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت جایگاه بانوان مبلغه، گفت: در بیان ویژگی های این بانوان مهم تر از هر چیز خودسازی اخلاقی و رفتار فردی است که باید با آگاهی و معرفت دینی، خوش رویی، دوری از تجمل گرایی، قدرت بیان خوب و آراستگی در پوشش وارد عرصه تبلیغی شده تا بتواند تاثیرگذار باشد.
این مسئول در پایان مهم ترین وظایف بانوان مبلغه را نشر فرهنگ دینی در سطوح مختلف اقشار اجتماعی، آگاه‌سازی و فرهنگ سازی رفتارهای دینی و نیز گسترش آموزه‌های دینی در میان مردم دانست و بر آن تاکید کرد.
/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده