زن سنگدل آمریکایی نوزاد دوماهه‌اش را در مایکروفر پخت!

یک زن اهل ایالت کالیفرنیای آمریکا که با قرار دادن دختر دوماهه‌اش در داخل مایکروفر، وی را با بیرحمی تمام کشته بود، به ارتکاب قتل از نوع درجه یک محکوم شد.

0

به گزارش به دخت به نقل از باشگاه خبرنگاران، «کا یانگ،» زن ۳۴ ساله اهل ایالت کالیفرنیای آمریکا، که ۱۷مارس ۲۰۱۱ (۲۶ اسفند ۱۳۸۹) با قرار دادن «میرابل،» دختر دوماهه‌اش، در داخل مایکروفر روشن، وی را با بیرحمی تمام کشته بود، به ارتکاب قتل از نوع درجه یک محکوم شد.

کا یانگ پس از مرگ مشکوک نوزاد دوماهه‌اش به خانواده خود و پلیس گفت زمانی که میرابل را در آغوش داشته، پشت میز رایانه‌اش از هوش می‌رود و پس از آنکه به هوش می‌آید، جسم بی‌جان فرزندش را نزدیک بخاری پیدا می‌کند. این در حالی است که پلیس در جستجو از منزل این زن، پستانک کودک نگون‌بخت را در داخل مایکروفر پیدا کرد. میرابل دچار ۶۰ درصد سوختگی شده بود. همچنین طبق گزارش پزشکی قانونی، آثار سوختگی‌های حاصل از تشعشعات رادیواکتیو در اندام داخلی وی مشاهده شد.
هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به اتهام این زن ۳۴ ساله، با رد ادعاهای وی مبنی بر اینکه در زمان قتل بیرحمانه فرزندش، دچار حمله صرع شده بود، او را به اتهام ارتکاب قتل از نوع درجه یک، محکوم کرد.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده