زنی که چشمانش سنگ تولید می نماید

بیماری مرموز باعث شده است از چشمان زن روستایی سنگهایی به اندازه دانه سویا بیرون بیاید.

0

به گزارش به دخت به نقل از دیلی خبر،لیانگ زینچون شوهر خانم می گوید هر موقع سردرد به سراغش می اید از چشمانش سنگ بیرون می اید.زوچ چینی ساکن روستای لوفانگ واقع در شرق ایالت شاندونگ می گویند پزشکان با مشاهده علائم بیماری حیرت زده شده و از درمان اظهار ناتوانی کرده اند.

زنی که چشمانش سنگ تولید می نماید
خانم دینگ ایهوا می گوید هفت سال قبل هنگامی که دچار سردرد شده است بیماری نادر به سراغش امده است و شوهرش با دیدن سنگها متعجب شده است.او اولین سنگ را چشم خانمش بیرون می اورد اما پس از مدتی در کمال تعجب سنگ دیگری را در چشم خانمش مشاهده می نماید.
لیانگ زینچون می گوید بیرون اوردن سنگه با دست مشکل است و مجبور است از سیم های مفتولی استفاده نماید.لینگ تا کنون دهها سنگ را از چشم خانمش بیرون اورده و انها را داخل ظرفی می ریزد تا به پزشکان نشان دهد..وی می افزاید گاهی اوقات سنگها از پلک بالایی و گاهی از پلک زیرین بیرون می اید.بیرون اوردن سنگها با درد فراوان روبروست.
لیانگ برای درمان خانمش به اکثر پزشکان مراجعه نموده است اما همه انها جواب رد به انها داده اند.اکنون زوج دست به دامن اینترنت شده اند تا شاید پزشکی خبر انها را خوانده و به درمان انها بپردازد.
البته خانم لیانگ اولین بیماری نیست که از چشمانش سنگ جاری می شود.در سال ۲۰۱۴ در خبری منتشر شد که دختر یمنی ۱۲ ساله از چشمانش به جای اشک سنگ می ریزد.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده