زنان هندی در راه تحول

زنان هندی در دوران جدید به صورت فزاینده ای در حال تغییرند و نقش های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تازه ای را تجربه می کنند؛ و البته مثل خیلی کشورهای در حال توسعه این تحول از الگوی مدرنیته پیروی می کند و نگاهی بومی ندارد.

0

مترجم: مشکات سخاوتی/

 زنان هندی  در دوران‌ مدرن به زمینه‌های جدید خاصی از فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که تا پیش از این در مجموعه‌ نقش‌های زن ناشناخته بوده، ورود پیدا می‌کنند. 

 

زن نسل امروزهند به چه می‌اندیشد؟

به طور سنتی یک زن هندی به ترتیب، چهار نقش – جایگاه را برعهده دارد. این نقش‌ها، نقش او به عنوان دختری، همسری، زن خانه دار و مادری هستند.

زنانی که جایگاه و نقش آن‌ها به طور سنتی به خوبی تعریف و تقریبا در جامعه تثبیت شده است، حالا تغییرات گسترده‌ای را تجربه می‌کنند. 

زن نسل امروزی به طور معمول آموزش سطح بالاتری را نسبت به زن نسل قبل خود دریافت می‌کند و  تغییرات گسترده‌ای را در موقعیت اقتصادی خانواده‌ خود شاهد هستند.

زنان مدرن به سمت مسائل اجتماعی متمایل هستند وبسختی تلاش دارند تا جایگاه اجتماعی شان را به طور گسترده بهبود ببخشند. 

آموزش و آگاهی روبه رشد، زنان را تشویق کرده تا از چهاردیواری خانه بیرون بیایند. بسیاری از زنان به طور فعال از جنبش‌های ملی گرایی و موقعیت‌ها و مسندهای مهم  دولتی در کشور مستقل هند، پشتیبانی و در آن‌ها شرکت می‌کنند.

 به طور سنتی، زنان هندی به خاطر خانواده و برای خانواده زندگی می‌کنند. سابقا مردان جامعه عادت داشتند که زنان را از ترک خانه‌داری برای پرداختن به فعالیت‌های اجتماعی بر حذر دارند( مردان تمایل داشتند که زنان در خانه بمانند).

اما حالا درست مانند همتای مرد خود، زنان نیز بسیار زیاد شیفته‌ی پرداختن به کارهای اجتماعی و ارزش نهادن به زندگی اجتماعی خود هستند. حالا گسترش آموزش، خصوصا برای زنان و تغییر دیدگاه‌های اجتماعی زنان تحصیل کرده، نظام  اجتماعی را تغییر داده است.

زن امروزی توجه به سلامت، ظاهر، نیازهای فرهنگی و علایق، تمایلات دانشگاهی، روابط اجتماعی، فعالیت‌های مذهبی، نیازهای تفریحی و غیره را آغاز کرده است. 

 

زن به عنوان یک همسر

 زن به عنوان یک همسر از حقوق تقریبا برابر با شوهر خویش  در یک وضع مطلوب لذت برده است و فعالیت‌های اجتماعی خود را به خوبی  وظایف بیولوژیکی ( مانند تولید مثل و …) انجام داده است.

حتی امروزه، دختران هندی هنوز هم به عنوان الگوهایی که از خودگذشتگی، خواسته های و فداکارى را تصویر می‌کنند، بار می‌آیند و بزرگ می‌شوند. تمایل به محبت متقابل و عشق، آغاز پدیدار شدن رابطه‌شان با همسران شان است.

 

زنان در حوزه سیاست و اقتصاد

 تحصیلات زنان تنها به آن‌ها کمک نکرده است که از مسائل سیاسی آگاه شوند، بلکه زنان به تدریج در زندگی سیاسی شرکت کننده‌ی فعال می‌شوند. برخی خودشان را به عنوان عضو احزاب سیاسی ثبت نام می‌کنند، در نشست‌ها و انجمن‌های سیاسی حضور دارند و برنامه‌های سیاسی را انجام می‌دهند. برخی زنان به یک مقام سیاسی موثر می‌رسند و در شکل‌دهی عقاید عمومی برای بهبود شرایط زنان در جامعه، تاثیر می گذارند.

زن در عصر جدید به عرصه‌های جدید خاصی وارد می‌شود که سابقا در حوزه‌ی مجموعه نقش‌های زن ناشناخته بودند. این نقش‌ها مشارکت زن در زندگی سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی هستند.

زن امروزی به خاطر فشار نیازهای اقتصادی خانواده کاملا تمایل دارد تا وارد یک کار حرفه‌ای شود. در خانواده‌های طبقه متوسط ، بیشترین تاکید بر نگهداری استانداردهای بالای  زندگی شده است.  برای تحقق بخشیدن به نیازهای اقتصادی خانواده و رسیدن به استاندارد بالاتر زندگی، زن در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت می‌کند.  

 

ازدواج، اولویت اصلی دختران هندی

اغلب زنان، حتی تحصیل کرده، به ازدواج به عنوان موضوع انتخاب والدین توجه می‌کنند ( یعنی انتخاب همسر توسط پدر و مادر). بسیاری از دختران جوان در قشر بالاتر و متوسط جامعه با دید ارجحیت ازدواج بر کار، تحصیل کرده‌اند. بعلاوه بسیاری از دختران وارد مشاغل می‌شوند نه به علت اینکه آن‌ها آن مشاغل را می‌خواهند ، بلکه به علت اینکه تا زمانی‌که خانواده‌های شان برایشان همسری پیدا کنند، کار دیگری جز این وجود ندارد که انجام دهند.

 

بهبود کیفیت زندگی

زنان عموما از مقررات مربوط به بهبود موقعیت خودشان آگاه نیستند. حتی اگر آن‌ها درباره‌‌ی بعضی از مقررات مربوط به حقوق وراثتی، ازدواج و یا خانواده‌شان بدانند، برای رسیدن به آن‌ها تمایلی ندارند. سلطه‌ی سنتی اختیار و حق والدین مرد، شوهر و دیگر اعضای سالمند خانواده، اغلب  برخورداری از حقوق قانونی شان را توسط زنان محدود می‌کند. تحقق این مسائل هنوز به طور وسیعی به تغییرات نگرشی در جامعه بستگی دارد.

از نگاه گاندی زنان باید نقشی مهم در توسعه‌ی ملی بازی کنند. هرچند، حرکت برای ارتقای جایگاه اقتصادی- اجتماعی زنان، عموما زنان تحصیلکرده‌ی طبقه متوسط و به طور عمده در نواحی شهری را شامل می شود، در حالی‌که تعداد وسیعی از زنان روستایی با این وجود از حقوق و امتیازات مندرج در قانون اساسی برخوردارند.  

در سطوح ملی، سازمان‌های مهم انجمن زنان جوان مسیحی، کنفرانس زنان هند، مجلس ملی زنان‌، در هند فعال هستند. در بسیاری شهرها، سازمان‌های محلی مثل مهیلا مندل، مهیلا سامیتی و انجمن‌های بازآفرینی وجود دارند.

زنان تحصیل کرده درست در مرز تحول از سنت به مدرنیته هستند. زنان خودشان تمایل دارند که جایگاه و موقعیت شان را در جامعه بالاتر ببرند. علی‌رغم این که هنوز شرایط مناسب برای چنین تغییری وجود ندارد، با این‌حال بسیاری از نوآوری‌های قانونی و ساختاری برای بهبود موقعیت شان وجود داشته است. مجموعه‌ نقش و جایگاه سنتی زنان هندی اینک  به تدریج  به مجموعه نقش‌های جدید مبتنی بر پیشرفت، استقلال و عدالت تبدیل می شود.

منبع:

By KiranCategory

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده