زنان ایرانی به زور مدرن شدند!

بررسی سابقه مد لباس در ایران را از زمان قاجار شروع کردیم و این بار به ماجرای مدرن شدن زورکی زنان ایرانی در زمان پهلوی اول، رضا شاه، می رسیم.

0

فاطمه قاسم آبادی/

همانطور که در قسمت قبل گفتیم توجه به نوع پوشش در بین مردم ایران حتی از زمان قاجار مورد توجه بوده است، این توجه گاه هماهنگ با عرف و مذهب و گاه به خاطر تاثیر پذیری از سیل مدی بوده است که از شرق و غرب وارد کشور ما شده است.

 

مدرن شدن اجباری

در دوران رضا شاه مد نه به صورت انتخابی که به صورت اجباری و تحمیلی برای مردم ایران پیش آمد.

رضا شاه با دستور کشف حجاب پایه های مذهبی، احساسی و حتی زندگی مردم را جا به جا کرد.

دهه ۲۰ شمسی را باید آغاز یک دوره اجبارو تحمیل در مدل لباس و تیپ مردم ایران مخصوصا زنان ایرانی به شمار آورد. رضاشاه در راستای برنامه‌های مدرنیزاسیون اجباری خود لباس «متحدالشکل» را از ابتدای سلطنت ۱۶ ساله‌اش در دستور کار خود قرار داد: ممنوعیت لباس قجری، ممنوعیت حجاب، اجباری‌شدن کت و شلوار و کلاه پهلوی و در نهایت کلاه‌ شاپو و در یک کلام «فرنگی‌شدن لباس ایرانی ها از فرق سر تا نوک پا».

 در دوره رضاخان، یونیفرم‌های اداری و نظامی ایران از آلمانی‌ها کپی‌برداری می‌شد و حتی سبیل هیتلری پدیده نوظهور تیپ ایرانی در سال‌های قبل از شهریور ۱۳۲۰ بود که تا سال‌ها در فرهنگ عامه ایرانی حاضر بود.

 

دهه ی کلاه شاپو

سقوط رضاشاه و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین، مهم‌ترین حوادث دهه ۲۰ شمسی است. اتفاقا هر کدام از این رویدادها، اثر مستقیم و قابل تاملی بر تیپ و لباس ایرانی داشت. در این فضا حتی در طراحی جدید لباس‌های نظامی ایران، کاملا از الگوی آمریکایی کپی‌برداری شده بود و یونیفرم‌های نظامیان ایرانی شباهت عجیبی به یونیفرم‌های آمریکایی داشت. دهه ۲۰ را می‌توان دهه کلاه شاپو نامید!

در دهه های ۳۰ و ۴۰ مردم در یک حالت گذار به سر می بردند و دلیل این سر در گمی هم، سرگشته ماندن بین قبل و بعد از کشف حجاب بود .

اتفاقاتی که به دنبال عد از کشف حجاب در ایران افتاد به قولی مردم ایران را به زور به سمت غربی شدن پیش برد، به خاطر همین هم، مردم در این دوره بینابینی در مورد پوشش برخورد می کردند. حتی افراد به ظاهر مدرن جامعه هم پوشش ساده ای داشتند.

دختران موهای خود را خیلی ساده در پشت می بستند و از کت و دامن های ساده به همراه جوراب شلواری استفاده می کردند و مردان هم با ادامه ی رسم کت و شلوار پیش می رفتند ولی این بار به جای کلاه شاپو از کلاه های کوچک تری استفاده می کردند.

قسمت اول (مد لباس زنان ایرانی در دوران قاجار)

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده