روش فریز کردن قارچ

خیلی ازخانم ها با این مشکل رو به رو هستندکه هربار می خواهند قارچ را فریز کنند قارچ های آنها سفت و سیاه می شود.

3

به دخت این هفته به شما روش های فریز کردن قارچ را آموزش می دهد.

 ابتدا قارچ ها را به اندازه ی دلخواه خرد کنید.

1

سپس قارچ ها را به مدت ۱۰ دقیقه در قابلمه ای از آب جوش می ریزیم.

2

بعد از ۱۰ دقیقه قارچ ها را از آب جوش خارج می کنیم و سریع روی آن ها آب سرد می ریزیم.

با این کار به قارچ ها شوک می دهیم.

3

در مرحله ی بعد قارچ ها را آبکشی می کنیم تا آبش گرفته شود.

4

در آخر هم به اندازه ی دلخواه قارچ ها را بسته بندی می کنید و در فریزر قرار می دهید.

5

منبع: ۷ganj.ir

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده