روز قدس، دختران و زنان در نگاه دوربین

دیروز جمعه همه آمده بودند؛ گرمای ۴۲ درجه، روزه ی ۱۷ ساعته، تشنگی شدید مانع آمدن شان نشد: مادرها با کودکان شان، پیرترها که به زحمت راه می رفتند و دخترهای جوان … با شوری تماشایی… همه آمده بودند به نشانه حمایت از ملت مظلوم فلسطین…

0

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده