رقابت های شنا بانوان نابینا و کم بینا برگزار می شود

رقابت های شنای قهرمانی کشوری بانوان نابینا و کم بینا در سه ماهه سوم امسال برگزار می شود.

0

به گزارش به دخت به نقل از خبرگزاری صداوسیما، قرار است در سه ماهه سوم سال جاری مسابقات قهرمانی کشوری بانوان در مواد ۲۵ متر ، ۵۰ متر ، ۱۰۰ متر ،۲۰۰ متر و شنای آزاد ، در مواد ۲۵ ، ۵۰ ،۱۰۰ در کرال پشت، قورباغه و پروانه ، ۲۰۰ متر مختلط سال جاری برگزار شود.
مسابقات در کلاس های B1;B2;B3 برگزار و هر تیم می‌تواند حداکثر ۸ ورزشکار دو مربی و یک سرپرست همراه داشته باشد و مسابقات براساس قوانین جهانی IBSA برگزار می‌شود.
هر ورزشکار مجاز خواهد بود حداکثر در ۴ ماده شرکت کند.
در هر ماده از هر استان بیشتر از ۳ ورزشکار مجاز به شرکت نخواهند بود.
به نفرات اول تا سوم هر کلاس و ماده بر اساس قانون منهای یک، مدال و حکم قهرمانی اهداء خواهد شد.
به تیم های اول تا سوم بر اساس کسب امتیاز کاپ قهرمانی اهداء خواهد شد. استانها موظفند حداکثر تا آخر شهریور ۹۵ نسبت به اعلام امادگی اقدام کنند.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده