دولت ابهامات قانون بیمه زنان سرپرست خانوار را مطرح کند

0

به گزارش به دخت به نقل از فارس، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره اجرای قانون بیمه زنان سرپرست خانوار، گفت: دولت نمی تواند به بهانه ابهام قانونی، آن را اجرا نکند.
محمد اسماعیل سعیدی درباره اجرای قانون بیمه زنان سرپرست خانوار، اظهارداشت: بحث ما این است که اگر ابهامی در قانون وجود دارد، دولت باید استعلام کند. مفسر قانون مجلس است و اگر ابهامی وجود داشته باشد و نیاز به توضیح قانون باشد ، دولت باید این امر را از به مجلس اعلام کرده و نظر مجلس را بخواهد.
وی تصریح کرد: اینکه پس از گذشت مدتی از زمان اجرای قانون ، دولت اعلام می کند این قانون ابهاماتی دارد و آن را اجرا نمی کند قابل قبول نیست .باید قانون اجرا شود و اگر مشکلی وجود داشت و نیاز به تصحیح بود، دولت می تواند به مجلس اعلام کند تا خلاء موجود رفع شود.
سعیدی تصریح کرد: مجلس برخی از موضوعات و مشکلات حوزه حوزه زنان سرپرست خانوار را بررسی کرده و مباحثی تکمیل شده است که در نوبت ورود به صحن علنی مجلس است .
بر اساس این گزارش روز گذشته مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نشست خبری در مورد پوشش بیمه زنان سرپرست خانوار، اظهار داشت: ابهاماتی مبنی بر اینکه سهم کارفرمایی این افراد را چه کسی پرداخت می‌کند و همچنین اینکه زنان سرپرست شهری نیز می‌توانند تحت پوشش صندوق قرار گیرند، وجود دارد که در حال رفع آنها هستیم و به محض رفع این ابهامات، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش صندوق بیمه قرار می‌گیرند.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده