دعوت سه بانوی اصفهانی به اردوی تیم ملی گراپلینگ و آلیش

سه اصفهانی به اردوی تیم ملی گراپلینگ و آلیش بانوان در تبریز دعوت شدند.

0

به گزارش به دخت به نقل از  ایرنا، آزاده چوبدار در وزن ۵۳ کیلوگرم، نگار مصلح زهرانی در وزن ۶۴ کیلوگرم به اردوی تیم ملی گراپلینگ و سارا نورالهی در ۷۵+ کیلوگرم به اردوی تیم ملی آلیش دعوت شدند.
همچنین مریم موسوی از اصفهان و اکرم عبدالملکی از کرمانشاه مربیان تیم ملی گراپلینگ هستند.
اردوی تیم ملی گراپلیگ و آلیش بانوان روزهای ۵ تا ۱۴ خردادماه در تبریز برگزار می شود.
گراپلینگ هنر رزمی مبارزه ای است که فلسفه به وجود آمدن آن مانند تمامی هنرهای رزمی دنیا فراگیری قابلیتها و فنون رزمی برای آمادگی دفاع از خود، خانواده و جامعه است و از منظر فنی همانگونه پیداست این روش مبارزه، تاکید بر ادامه مبارزه درخاک پس از زمین زدن حریف یا زمین خوردن تا کنترل و تسلیم کردن حریف دارد .
از آنجا که انجام حرکات دفاعی در حالت خوابیده و به روی زمین نیروی بیشتری را می طلبد، انجام فنون مبارزه رزم گراپلینگ این مزیت را ایجاد می کند که شخص می تواند حریفان قدرتمندتر و سنگین وزنتر را به راحتی با شکست بدرقه کند.
در این سیستم مبارزان معمولا از نیرو و قدرت حریفان خود علیه خودشان استفاده می کنند. کلید این موفقیت، توازن و تعادلی است که این مبارزان از آن بهره مند هستند.
آلیش نیز یک نوع کشتی است که به آن کشتی با شال نیز می‌گویند.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده