دست ندادن با همکاران زن، مرد مسلمان سوئدی را بیکار کرد

مرد مسلمانی که در شهرداری شهر “هلسینگبورگ” سوئد مشغول به کار بود، به بهانه امتناع از دست دادن با همکاران زن خود و تبعیض نژادی، از کار برکنار و اخراج شد.

0

به گزارش به دخت به نقل از ابنا، مرد مسلمانی که در شهرداری شهر “هلسینگبورگ” سوئد مشغول به کار بود، به اتهام دست ندادن با همکاران زن خود و تبعیض نژادی، از کار برکنار شد.

این مرد مسلمان که نامش در رسانه ها عنوان نشد، هنگام ملاقات با همکاران زن خود، به جای دست دادن با ایشان، دست خود را بر سینه می گذاشت و به آنان ادای احترام می کرد.

این رفتار وی مورد انتقاد همکاران او قرار گرفت و آنان با شکایت از مرد مسلمان، سبب اخراج او از محل کارش شدند.

یکی از اعضای لیبرال شورای شهر هلسینگبورگ در گفتگو با رسانه ها محلی اظهار داشت: ما به تنوع و گوناگونی احترام می گذاریم و مردم می توانند هر عقیده ای داشته باشند ولی این بدین معنا نیست که آنها مرتکب تبعیض در رفتار خود شوند.

«ماریا وینبرگ» در ادامه افزود: ما بر روی ارزش هایی همچون تساوی زن و مرد پافشاری می کنیم.

وی در پایان مدعی شد: همکاران زن این مرد مسلمان، احساس کردند که او در مقابل آنان مرتکب تبعیض شده است. این مرد مسلمان چنین حقی ندارد که در محل کارش بر طبق آنچه به آن معتقد است عمل نماید، بلکه در محل کار باید تابع قوانین آنجا باشد.

این در حالی است که مرد مسلمان سوئدی در گفتگو با همین رسانه ها، اتهام وارده را بی اساس خواند و گفت: من در برخورد خود با همکاران زن کمال احترام را به ایشان داشتم و رفتار من به هیچ عنوان نشانگر رفتار تبعیض آمیز علیه آنان نبود.

وی همچنین تاکید کرد: در دین مقدس اسلام دست دادن با جنس مخالف در صورتی که از محارم نباشد، حرام محسوب می شود و من فقط بر طبق دستورات دینی خود عمل کردم و این جزء حقوق آزادی دینی من می باشد.

گفتنی است این مسلمان متعهد سوئدی شکایتی علیه شهرداری شهر هلسینگبورگ تنظیم و به دستگاه قضایی سوئد تحویل داد و خواستار رسیدگی هرچه زودتر به این پرونده و اخراج بی مورد او شد.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده