در کدام ماه چه غذایی بخورم؟

تغذیه صحیح یعنی غذا خوردن متناسب با مزاج و طبع شخص، آب و هوا و خواص و طبع خوراکی ها . این بار با توصیه های غذایی طب سنتی  در ماه های مختلف  رومی با توجه به مزاج و طبع اشخاص آشنا شوید.

0

توصیه های غذایی طب سنتی و همچنین پرهیزهایی که از این منظر مطرح است، به تفکیکی ماه های مختلف سال و خصوصیات این ماه ها، به صورت جدولی درآمده است:

 

جدول طب سنتی

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده