در معامله سخت نگیرید

پیامبر اسلام در مورد نحوه معامله مسلمانان با همدیگر سفارش جالبی دارد که حسن رحیم پور ازغدی در مورد آن چنین نقل می کند:

0

پیامبر ، خریدار و فروشنده هایى را که به هم سختگیرى می کنند ، دوست ندارد و مسلمان واقعى نمی داند. ایشان می فرمایند:
“أحب الله تعالى عبدا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى و اذا اقتضى”
خداوند بنده اى را دوست دارد که وقتى چیزى را می فروشد، اهل سماحت باشد، سختگیرى نکند و آسان بگیرد و وقتى چیزى را می خواهد بخرد، آسان بگیرد، یعنى بگذارد معامله یک مقدار به نفع طرف مقابل تمام شود و وقتى می خواهد بفروشد، بگذارد مقدارى به نفع خریدار تمام شود. وقتى دارد جنس می فروشد ، یک مقدارى بیشتر جنس به خریدار تحویل دهد، مثلا اگر یک کیلو جنس فروخته، یک کیلو و پنجاه یا صد گرم، به خریدار بدهد، و اگر خریدار است و هزار تومان باید بدهد، هزار و صد تومان پول بدهد. اهل بخشش و سماحت باشد، خسیس و تنگ نظر نباشد. وقتى دارد پول می گیرد و طرف می گوید ندارم، بگوید خب! هرچقدر دارى بده…
می فرمایند که اینها بندگان خوب خدایند، کسانى که در معامله بر طرف شان سخت نمی گیرند…
پیامبر می فرماید اگر این سماحت و آسان گیرى را در معاملات انجام دهید، روزى شما کم نمی شود، بلکه بیشتر خواهد شد.
تو در معاملات به طرف مقابل آسان بگیر، خدا نمی گذارد که تو از روزى خوردن بیافتى.
وعده خدا را باور کنید…

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده