درختی که شبیه انسان است

درختی در بلغارستان شباهت زیادی به انسان دارد. این درخت ۲۰ متری، به شکل یک فرد غول پیکر رشد کرده که دارای دست و پا و حتی سر است.

0

1

منبع:شفاف/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده