درباب فواید زن مطلقه

میزگرد امروز کافی شاد در مورد فواید زن مطلقه است! شری شرور از این فواید می گیود و ماری سرتق و بقیه تکمیلش می کنند.

0

فریبا انیسی/

ماری سرتق انگشتان دستش را شکوند و با صدای آرامی گفت: یعنی از وقتی طلاق گرفتی وضعت بهتر شده؟

شِری شرور سری تکان داد وگفت: از چند جهت بله!

نیلا بلا با سر درگمی گفت: حرف بزن ببینم چه مرگته؟ از قدیم گفتن زن که طلاق میگیره دیگه باید ازش ترسید. ندیدی هر زنی که چشمش به زن بیوه میفته همچین مردش را دودستی می چسبه نکنه گنج به این گرانبهایی از دست بره! اون وقت تو میگی خوبت شده؟

شری شرور پشت چشمی نازک کرد که دهان ما از تعجب وا موند. وای به حال چند نفری که پشت میزهای دیگه ما را می پاییدند که چه مذاکرات مهمی در جریانه که چهارتا سر رفته تو هم.

شری شرور گفت: خواستگارام دوبل شدن.

 • یعنی کنار هم پارک می کنن تو خیابون؟!

شری بی توجه به سوال ماری سرتق گفت: اگر قبل از طلاق سالی ماهی یه خواستگار داشتم،که اگه طرف مشکل عقلی نداشت حتما مشکل اقتصادی داشت، حالا هفته ای دو سه تا خواستگار دارم.

دهان ما سه تا باز مانده بود از تعجب که شری ادامه داد: حالا دو سه تا نباشه هفته ای یکی هست. آن هم با شرایط عالی!

 • شرایط عالی؟

ماری بود که پرسید. شری شرور گفت: بله. اختیار خونه و زندگی با خودمه، هرجا بخواهم بروم، هر کجا بخواهم زندگی کنم، تا وقتی من نخواهم از بچه خبری نیست.

 • خودشون بچه دارن؟
 • نه بابا بیشترشون پسرن!

اگر قرار به اندازه گیری بود بیشتر از این دهان ماری سرتق باز نمی شد. همین الان هم باید در گینس ثبت می شد.

 • کار و بار دارن ؟
 • بله.
 • پدر و مادر چی؟ خانواده؟…
 • بله. هم اصیل و خانواده دارن هم درآمد دارن و هم …

نیلا بلا پرید وسط کلام که: خوبه بابا من گفتم چی شده؟

 • یعنی چیزی نشده؟

شری شرور با ناراحتی گفت.

 نیلا بلا ادامه داد: دیوونه! این یه اصله که پسرها فکر می کنن زنان مطلقه انتظار مالی پایین تری دارن. در شرایطی که مهریه، هزینه های مراسم ازدواج، تامین مسکن و درآمد کمرشکنه، زنان مطلقه با انتظارات پایین تر می تونن گزینه خوبی باشن.علاوه بر آنکه معمولاً زنان مطلقه حامی ندارن. خانواده آنها به دلیل موقعیت دخترشون و نگاه مردم تمایل دارن زندگی دوم دخترشان رو حفظ کنن. پس در امور زندگی دخالت نمی کنن. تازه زنی که یه بار از همسرش جدا شده، باز هم ممکنه از همسرش جدا شه. پس اگر زندگی با او به بن بست رسید، دردسر کمتری برای طلاق دارن. علاه بر اینکه زنان مطلقه مهریه و حق و حقوق مالی از همسر سابق گرفتن و تمکن مالی بیشتری دارن و اکثرا جدا زندگی میکنن و می تونن منبع حمایتی خوبی برای یک پسر مجرد باشن.

 • تو مطمئنی؟
 • تقریباً.
 • من چه کار کنم؟ ردشون کنم؟
 • اول قبل از ازدواج، سعی کن انگیزه های اصلی خواستگارت را پیدا کنی، همچنین انگیزه خودت را. آیا صرفا به دلیل حمایت یک مرد، می خواهی ازدواج کنی؟ این خطرناکه و چالش زندگی قبلی در زندگیت ممکنه تکرار شه، حتماً مشاوره برو.
 • تازه فکر نکن تو هم آسیب پذیر نیستی؟

ماری سرتق گفت با ناز و ادا.

نیلا بلا ادامه داد: خاطرات ازدواج قبلی ات، خودت مقایسه کنی یا از طرف مردت بشنوی که: «حتما همسر قبلی ات هم همین رفتار رو ازت دیده که طلاقت داده…»، «تو از یک زندگی شکست خورده بیرون آمده بودی و من حمایتت کردم»، «حالا می فهمم همسر اولت چه از دست تو کشیده» و… یا اینکه تو بگی: «تو هم مثل شوهر اولم هستی»، «همه مردها همین طورن»، «عاقبت این زندگی هم همان خواهد شد» و… یعنی مرتب نقاط ضعف همسر دومت را با نقاط قوت همسر اولت مقایسه و او را سرزنش کنی.

 • وای من چی کار کنم؟ تازه داشتم فکر می کردم چه قدر خوشبختم!
 • وضعت بد نیست، مسئولیتت سنگین تره! در واقع زن مطلقه، قدر موقعیت را می دونه، برای بهتر شدن زندگی تلاش می کنه، چون وضعیت بدتری را چشیده حاضر نیست زندگی خوب امروزش را به سادگی از دست بده.
 • پس خوش بین باش!

ماری سرتق گفت دوباره با ناز و ادا.

نیلا بلا گفت: توان مدیریت زن مطلقه معمولاً بهتره! این زنان مهارت های خانه داری، ارتباط با اقوام، برخورد با همسر را دارن و لازم نیست آزمون و خطا کنن. در هر حال با این آمار زیاد طلاق، باید از نگاه های  و قضاوت های نادرست در مورد طن مطلقه فاصله بگیری و بر اساس واقعیات موجود انتخاب کنی.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده