دبیران بخش‌های مختلف پنجمین جشنواره مد و لباس فجر تعیین شدند

رئیس و دبیر پنجمین جشنواره مد و لباس فجر به موجب احکام مشترک دبیران هریک از بخش های جشنواره مد و لباس فجر را تعیین کردند.

0

به گزارش به دخت به نقل از فارس، در اولین جلسه شورای دبیران پنجمین جشنواره مد و لباس فجر، صدیقه پاک بین به عنوان دبیر کمیته طراحی، عبدالمجید شریف زاده دبیر کمیته علمی دانشگاهی، ابوالقاسم شیرازی دبیر کمیته اصناف و تشکل‌ها و انجمن‌ها، بنفشه مقدم دبیر کمیته بین الملل، علی مرادی دبیر کمیته نمایشگاهی و فروش، قاسمی دبیر کمیته فرهنگی هنری، گلناز نصراللهی دبیر کمیته صنعت، علی اصغر زیلایی دبیر کمیته اقوام و استان‌ها و علیرضا سلمانی به عنوان دبیر اجرایی منصوب شدند.

هر یک از کمیته‌ها دارای یک مدیر اجرایی بوده که در آینده معرفی می‌شوند.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده