خشنودی خدا در چه چیزهایی است

امام جواد علیه السلام:
سه چیز است که اگر در کسی باشد سبب خوشنودی خداست:
زیاد استغفار کردن
همنشینی خوب
و زیاد صدقه دادن

0

 

و سه چیز است که هرکس دارا باشد پشیمان نمی‌شود:

پرهیز از عجله و شتاب

مشورت در کارها

توکل بر خدا وقتی تصمیم به انجام کاری گرفت.

و قالَ الْجَوادُ علیه السلام: ثَـلاثٌ یبْلُغْنَ بِالْعَبْدِ رِضْوانَ اللّه ِ تَعالی: کثْـرَهُ الاْءسْتِغفـارِ وَلِینُ الْجانِبِ وَکثْرهُ الصَّدَقَهِ.

 وَثَـلاثٌ مَنْ کنَّ فیهِ لَمْ ینْـدَمْ: تَرْک الْعَجَلهِ وَالمْشَوَرَهِ وَالتَّوَکلِ عَلی اللّه  عِنْدَ الْعَزْمِ؛

 

الفصول المهمه ۲۷۴/۲۷۵

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده