خانواده معظم شهدای دامغان حامی ۱۵۰ یتیم می شوند

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) دامغان گفت: برای نخستین بار در استان سمنان خانواده های معظم شهدای این شهرستان از ۱۵۰ یتیم تحت پوشش این نهاد حمایت مالی می کنند.

0

به گزارش به دخت به نقل از تابناک سمنان ،محمد قوسی در خلال آغاز نمادین طرح حمایت مالی خانواده های معظم شهدای دامغان از ایتام این شهرستان  بیان داشت: در اجرای این طرح نیک و خداپسندانه خانواده هر یک از شهدای گرانقدر شهرستان از ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) حمایت می کنند.مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) دامغان افزود: یکی از خصوصیات ممتاز در اجرای این طرح این است که وصیت نامه و عکس هریک از شهدا در منزل ایتام تحت پوشش نگهداری می شود تا بدین وسیله نام و یاد آن بزرگواران گرامی داشته شود.قوسی با بیان اینکه این حرکت با ارزش از بعد معنوی جایگاه ویژه ای دارد، افزود: فرهنگ دستگیری و حمایت ایتام با توجه به سفارش مکرر خداوند متعال، به عنوان ادامه راه شهدا می بایست اشاعه پیدا کند تا بتوانیم در جامعه نمود بارز آن را مشاهده کنیم چرا که این مهم علاوه بر دستگیری خانواده های نیازمند، ذخیره آخرتی برای بانیان آن محسوب می شود.وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۳۰۰نفر از ایتام دامغانی حمایت مالی می کنند، گفت: دامغان در زمینه پوشش ایتام دارای جایگاه خوبی در سطح استان است.
/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده