حکمت نهج البلاغه

هرکس خود را درجایگاه هاى تهمت قراردهد، نبایدکسى راکه به او گمانِ بد مى برد سرزنش کند
مَن وَضعَ نَفسَهُ مَواضِعَ التُّهمَهِ فلا یَلومَنَّ مَن أساءَ بهِ الظَّنَّ
امام على علیه السلام

0

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده