حواسمون به گربه های شهرمون باشه

تو روزها و شب های سرد، حواسمون به گربه های شهرمون باشه…
پیامبر صلی الله علیه و آله
خدا رفق و مدارا با حیوان را دوست دارد
مفاتیح الحیاه ص۶۷۹

0

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده