حضور زنان در مجلس شورای اسلامی: چرا و چگونه؟ + اینفوگرافی

 آنچه مدتهاست ذهن بسیاری از فعالان زن سیاسی و گروه ها و جناح های مختلف را به خود جلب کرده است، تعداد نمایندگان زن در دوره دهم مجلس است ودراین میان موضوع مهم تری که کمتر به آن پرداخته شده است، فلسفه و کیفیت این حضور است.

0

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۹۴ برگزار می شود. تعداد زنان نماینده مجلس در ادورار ۹ گانه نشان می دهد که درصد آنان  در دوره پنجم ( با ۱۴ نفر) بیشترین و در ادوار اول و دوم و سوم(با ۴ نفر)  به کمترین میزان رسیده است.

 

women_in_parleman1 (1)

 

آنچه مدتهاست ذهن بسیاری از فعالان زن سیاسی و گروه ها و جناح های مختلف را به خود جلب کرده است، تعداد نمایندگان زن در دوره دهم مجلس است که انتخابات آن در پیش است.

دراین میان  اما آنچه کمتر به آن پرداخته شده است کیفیت حضور زنان نماینده در مجلس است که به تابع یک  سوال مهم تر است و آن این است که :

زنان چرا و چگونه باید در مجلس قانونگذاری حضور داشته باشند؟

این سوالی است که به دخت در طول مدتی که تا زمان انتخابات مجلس باقی مانده، با کمک صاحب نظران و فعالان سیاسی سعی دارد به آن پاسخ دهد؟

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده