حدیث/ شتاب در پاسخ دادن

امیرالمومنین امام علی علیه السلام:
هر کس در دادن پاسخ شتاب نماید، از دادن پاسخِ درست باز مانَد.
مَن أسرَعَ فِی الجَوابِ لَم یُدرِکِ الجَوابَ؛

0

غرر الحکم، حدیث ۸۶۴۰/انتهای متن/