حج را تعطیل کنید!

0

آیت الله حایری شیرازی در بیاناتی در مورد حادثه منا در حج امسال و نقش عدم مدیریت رژیم آل سعود در این فاجعه عظیم نظرات جالبی داده اند. بخوانید:

از من پرسیدند نظر شما چیست؟

من گفتم: نه اتفاقا اینها مدیریت دارند! و بسیار هم خوب مدیریت کردند! … و این کار رو از روی مدیریت کردند. یعنی عالما عامدا حجاج رو شهید کردند نه از روی بی عرضگی!. 
دوره فهد با چوب و سنگ و شرطی کشتند، ولی اینها نه! همه هم بهشون می گویند از روی بی عرضگی و ضعف مدیریت بود!
… می دانید این کفایت رو از کجا بدست آوردند؟! مشاور اعظم اینها یهودی است! اسراییل مدیریت می کند!
…وقتی گفت قضا و قدر برای سال بعد دیگر قولی نمی دهد. میگه قضای الهی بود! حالا میگی سال بعد قضای الهی هست یا نه ؟ می گوید نمی دانم تا خدا چی بخواهد! یعنی چی؟! سال بعد آمدید حج و ۱۰ برابر این اتفاقات بیافتد یا نه من نمی توانم قولی به شما بدهم!

هدفشون این است که دیدند جریان حج رو میزی است، زیر میزی آن این است که مسلمان هایی که انقلابی نیستند مثل زغال هستند. زغال آتش بالفعل نیست ولی اتش بالقوه است. این زغال اگر در کنار اتش قرار گرفت می شود آتش بالفعل. آتش های بالفعل تحت عنوان حج می روند آنجا با این زغال های بالفعل تماس می گیرند و این زغال ها می شوند آتش بعد می روند کشورهای خودشان و می شود بیداری اسلامی.

بیداری اسلامی همین زغال های آتش شده هست. می گویند ایرانیها آتش هاشون را می فرستند اینجا پهلوی زغال های کشورهای دیگر، اینها آتش می شوند بر می گردند و کشورهای خود را هم به آتش می کشند یعنی بیداری اسلامی در آنها بوجود می آید.

می گوید حج مادر همه اینهاست، اینجا را باید خاموش کنیم!
وقتی می خواهد حج را خاموش کند امنیتش را از بین می برد. اینها را گردن خود حجاج می اندازد.

نتیجه اش این می شود که کشورها می گویند حالا که اینها امنیت را تامین نمی کنند ما هم حج را تعطیل می کنیم.

 اگر این کار را کنیم یعنی در زمین اسراییل بازی کرده ایم. آنها آرزوی این دارند که حج تعطیل شود. که این آتش ها نیایند بقیه را هم آتش کنند… دنبال این هستند.
می خواهیم حج را ادامه بدهیم با تمام خسارت هایش. چرا؟ چون عالم را می تواند همین حج دگرگون کند. 
اسراییل احساس میکند هر چه خورده ازین حج خورده. اطمینان داشته باشید آنچه در مسجد الاقصی مسجد الحرام منا یمن سوریه و عراق و لبنان واقع میشود همه یک معنا بیشتر ندارد و آن مقابله کردن با بیداری اسلامی است.

منبع:پاتوق بچه شیعه ها /انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده