جنین ۵۰ ساله در بدن یک پیرزن!

0

به گزارش به دخت به نقل از باشگاه خبرنگاران،ذپزشکان یک جنین ۵۰ ساله را درون شکم زنی حدوداً ۹۲ ساله پیدا کردند.

این زن بعد از زمین خوردن به یکی از بیمارستان‌های شیلی برده شد و آنجا پزشکان بعد از عکسبرداری از بدن او، متوجه شدند که جنینی ۲ کیلویی و ۵۰ ساله در شکمش وجود دارد.
این جنین به دنیا نیامده که در ردیف پدیده ای با نام «بچه سنگی» دسته بندی می‌شود، در بیرون از رحم بزرگ تر شده و در نهایت به توده ای کلسیمی تبدیل شده است.
در تاریخ پزشکی کمتر از ۳۰۰ مورد بچه سنگی ثبت شده است.
پزشکان با توجه به سن این زن، عمل جراحی برای بیرون آوردن جنین را خطرناک تشخیص دادند و او را به خانه فرستادند. سال قبل در برزیل نیز پزشکان جنین ۴۴ ساله ای را در بدن یک زن ۸۴ ساله کشف کردند.
/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده