جشنواره لباس محلی ایران در شیراز

نخستین جشنواره ملی علمی- تخصصی شناخت و آموزش لباس های محلی ایران اسلامی و تزیینات روی آن سه شنبه در شیراز گشایش یافت. این جشنواره و نمایشگاه جانبی آن پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت به کار خود پایان می دهد.

0

منبع:جنوب نیوز/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده