جان شما جهان شما دست دوم است

هر کس در شعر و شاعری دستی دارد، حتما نام شاعر خوش آوازه این روزهای سرزمین مان را شنیده است   و جرعه ای از حلاوت  شیرین شعر هایش چشیده است .
دکتر  محمد رضا ترکی[۱] …
خواندن و شنیدن شعرهایش بهانه نمی خواهد
همین بس  که دلی نازک و طبعی موزون مهیا کنی میهمان مشتاق  شهر شعرهایش می شوی .

0

 تصویرها در آینه ها دست دوم است

 جان شما جهان شما دست دوم است

بوی نمور کهنگی و نم گرفتگی

پیچیده است، بس که هوا دست دوم است

در روزنامه ها خبری نیست، هرچه هست

یا راست نیست، وَ یا دست دوم است

تا نور آن به ما برسد کهنه می شود

خورشید آسمان شما دست دوم است

کالای تازه ای هم اگر دارد این جهان

تا می رسد به بندر ما دست دوم است

کالای این خرافه فروشان نوگرا

با آنکه هست تازه نما، دست دوم است

گفتی چرا دعا به اجابت نمی رسد؟

زیرا که دستهای دعا دست دوم است

کو آن خدای تازه و زیبای عاشقان؟

آه این خدایتان به خدا دست دوم است!

 

دکتر محمدرضا ترکی از چهره‌های شناخته شده و مطرح ادبیات است که هم در حوزه آکادمیک و هم در جریان جدی داستان و شعر نقش‌آفرینی می‌کند. ترکی متولد ۱۳۴۱ در آبادان در کارنامه فرهنگی خود جدای از تدریس و عضویت در هیات علمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، مسوولیت‌هایی چون مدیریت شبکه رادیویی فرهنگ و سردبیری فصلنامه تخصصی شعر را دارد. وی دبیر هیأت داوران در بخش پژوهش چهارمین جایزه قلم زرین بوده است. از آثار اوست: مجموعه داستان “خانه تکـانی”و مجموعه شعر” خاکستر آیینه”. بسیاری از جوانان محمدرضا ترکی را با فصل فاصله اش در فضای مجازی می‌شناسند که یکی از قدیمی‌ترین وبلاگ‌های جدی و تخصصی زبان فارسی محسوب می‌شود.

[۱] دکتر محمدرضا ترکی از چهره‌های شناخته شده و مطرح ادبیات است که هم در حوزه آکادمیک و هم در جریان جدی داستان و شعر نقش‌آفرینی می‌کند. ترکی متولد ۱۳۴۱ در آبادان در کارنامه فرهنگی خود جدای از تدریس و عضویت در هیات علمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، مسوولیت‌هایی چون مدیریت شبکه رادیویی فرهنگ و سردبیری فصلنامه تخصصی شعر را دارد. وی دبیر هیأت داوران در بخش پژوهش چهارمین جایزه قلم زرین بوده است. از آثار اوست: مجموعه داستان “خانه تکـانی”و مجموعه شعر” خاکستر آیینه”. بسیاری از جوانان محمدرضا ترکی را با فصل فاصله اش در فضای مجازی می‌شناسند که یکی از قدیمی‌ترین وبلاگ‌های جدی و تخصصی زبان فارسی محسوب می‌شود.

/انتهای متن/