توصیه های آیت الله خوشوقت (ره) درباره روز عرفه

بهترین کار در روز عرفه: ترک گناه است که اگر تصمیم نگیری، نمی شود.

0

فضیلتی که برای دعای عرفه هست، مختص کربلا و مکه نیست، هر جای دیگر به‌خاطرِ مضمونش و به‌خاطرِ آن کسی است که آن را انشاء کرده است، امام حسین، باید آن را خواند تا فراموش نشود.

 شروع این دعا در عرفه بود توسط  امام حسین علیه السلام. ما هم می توانیم  تنهایی این دعا را بخوانیم یا با جمع؛ هر جور که بیشتر حضور قلب داریم.

/انتهای متن/