تنها خانم رفتگر ایران/تصاویر

صغری خانی شهرآبادی تنها بانوی رفتگر ایران است که در شهر پیش‌قلعه استان خراسان شمالی به مدت ۱۲ سال است که با تکیه بر دستانش روزگار می‌گذراند.

1

منبع:بهار/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده