تأکید مولاوردی بر بهره‌گیری از زنان متخصص برای ارتقای شاخص‌های بین‌المللی

شهیندخت مولاوردی در دیدار با مانیکا گاندی- وزیر توسعه امور زنان و کودکان در کابینه دولت مرکزی هندوستان- که روز گذشته در معاونت امور زنان و خانواده برگزار شد، مأموریت اصلی معاونت زنان و خانواده را سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای ارتقای شاخص‌های زنان و خانواده با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌ها و پیگیری انجام درست وظایف دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجتماعی، زنان و خانواده دانست.

0

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: از نیروهای فارغ‌التحصیل و متخصص زنان در زمینه‌های توانمندی اقتصادی و توسعه کارآفرینی باید استفاده‌ و بهره‌برداری مؤثرکنیم تا به ارتقای شاخص‌های بین‌المللی و در نهایت پیشرفت کشور دست یابیم.

به گزارش به دخت به نقل از کانال تلگرامی شهیندخت مولاوردی، شهیندخت مولاوردی در دیدار با مانیکا گاندی- وزیر توسعه امور زنان و کودکان در کابینه دولت مرکزی هندوستان- که روز گذشته در معاونت امور زنان و خانواده برگزار شد، مأموریت اصلی معاونت زنان و خانواده را سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای ارتقای شاخص‌های زنان و خانواده با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌ها و پیگیری انجام درست وظایف دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجتماعی، زنان و خانواده دانست.

در ادامه این نشست، مانیکا گاندی- وزیر توسعه امور زنان و کودکان در کابینه دولت مرکزی هندوستان – پایه‌های فرهنگی ایران را با ثبات و زیبا ارزیابی و اظهار امیدواری کرد که روابط ایران و هندوستان با همکاری‌های صورت گرفته به پیشرفت و تعالی برسد.

وزیر توسعه امور زنان و کودکان در کابینه دولت مرکزی هندوستان به تشریح عملکرد وزارتخانه خود پرداخت و گفت: سوء تغذیه و نسبت جنسیتی از چالش‌های پیش روی دولت هند است که در پی دستیابی به راهبردی هستیم تا این دو معضل را به‌گونه‌ای مناسب در جامعه هند برطرف کنیم.

وی بزرگترین برنامه یکساله اخیر وزارتخانه خود را تلاش برای کارآفرینی زنان و حضور پررنگ آنان در انتخابات دانست و اظهارکرد: با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های لازم در پی آن هستیم که زنان بتوانند به توسعه و کارآفرینی دست یابند.

گاندی در پایان از به کارگیری زنان پلیس به میزان ۳۵ درصد پلیس‌های کشورش در آینده خبر داد و گفت: با این رویکرد به دنبال ایجاد حساسیت نسبت به امنیت زنان و خانواده در کشورمان هستیم.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده