بیشتر شدن تعداد موارد تحویل زنان سالمند به آسایشگاه ها در کشور

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی کشور از زنانه شدن جمعیت سالمندی کشور خبر داد و اینکه متاسفانه روند تحویل زنان سالمند به موسسات و مراکز نگهداری سالمندان در سال های اخیر رشد یافته است.

فرید براتی سده، این موضوع را مساله ای نگران کننده عنوان کرد و یکی از دلایل این امر را زیاد شدن جمعیت زنان سالمند دانست.
براتی هر چند جمعیت زنان سالمند را بیشتر از مردان دانست در عین حال آماری در خصوص شمار زنان و مردان سالمند در آسایشگاه ها ذکر نکرد.
وی، علت افزایش جمعیت زنان سالمند را بالا بودن سن امید به زندگی در زنان عنوان کرد و اظهارداشت: زنان، بعد از مرگ همسر قادر به ادامه زندگی هستند؛ضمن اینکه در گذشته به ازای هر ۱۰۰ زن سالمند، ۱۰۹ مرد سالمند وجود داشت؛ این در حالی است که این آمار اکنون برعکس شده است و به ازای هر یکصد زن سالمند ، ۹۸ مرد سالمند وجود دارد.
رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، ۸٫۲ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند که این جمعیت به سرعت در حال افزایش است و پیش بینی می شود تا سال ۱۴۱۵ به بیش از ۱۲ درصد و حتی بیشتر برسد.
براتی سده افزود: به دلیل زنانه شدن جمعیت سالمندی کشور ، نشستی با هماهنگی معاونت امور زنان ریاست جمهوری و همچنین امور بانوان بهزیستی و با حضور مشاوران زن دستگاه های اجرایی کشور به زودی تشکیل می شود تا مساله سالمندی زنان را بررسی کند.
کارشناسان معتقدند: بر اساس تقویم، سن ۶۰ سالگی تحت عنوان سن ورود به سالمندی به شمار می آید. این موضوع در کشورهای مختلف، متفاوت است ممکن است در کشور آمریکا سن ورود به سالمندی ۶۵ سال باشد اما در کشور ما ۶۰ سال سن ورود به سالمندی به شمار می آید.
در سرشماری سال ۸۵ کشور ۳ / ۷ درصد جمعیت ما یعنی پنج میلیون و یکصد هزار سالمند بودند.
بر اساس سرشماری ۹۰ – ۸۵ آمار سالمندان به ۲ / ۸ درصد یا بیش از ۶ میلیون سالمند رسید بنابراین در کشور براساس این داده ها ، حدود ۶ میلیون جمعیت سالمند داریم.

کارشناسان معتقدند؛ هر چند درصد سالمندی ما از کشورهای منطقه مثل ترکیه کمتر است اما شیب صعود آنقدر زیاد است که در سال ۱۴۳۰ به ازای هر چهار ایرانی یک سالمند خواهیم داشت.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده