بهترین ها از میان ۶۰۰ هزار عکس

موسسه ی ( ای ام )شرکتی مربوط به دنیای تکنولوژی و در حقیقت یک جامعه بین المللی عکاسی است .

0

 این شرکت در برلین قرار دارد و در حدود ۱۸ میلیون عضو از سرتاسر دنیا دارد.

امسال به این مسابقه ۵۹۰ هزار عکس فرستاده شده که فعلا ۱۰۰ عکس منتخب شده اند.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده