برنامه ریزی برای اشتغال زنان معلول

انوشیروان محسنی بندپی در گفت و گو باخبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان گفت: از ۳ سال گذشته تاکنون به صورت پایلوت طرحساماندهی کودکان کار و خیابان در سازمان بهزیستی کشور اجرایی شده است.

0

به گزارش به دخت به نقل از میزان، وی افزود: با توجه به موفق بودن این طرح دراستان های تهران، البرز، چهارمحال و بختیاری، همدان و خوزستان مقرر شد طرحساماندهی کودکان کار و خیابان را در سایر استان های کشور نیز اجرایی کنیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور از ارائه خدماتطولانی مدت سازمان بهزیستی به کودکان کار و خیابان شناسایی شده خبر داد و خاطرنشانکرد: کودکانی که شناسایی می شوند به مدت ۵ سال خدمات مختلف را دریافت می کنند ومددکاران سازمان بهزیستی موظف هستند وضعیت آنها را مورد بررسی قرار دهند.
محسنی بندپی ادامهداد: خانواده های کودکان کار نیز در صورتی که با فقر شدید مواجه باشند مورد حمایتقرار می گیرند.
وی اشتغال را مهمترین معضل معلولان کشور دانست و تصریح کرد: در صورتی که شرایط اشتغال معلولان فراهمباشد، این قشر می توانند همانند سایر افراد درآمدزایی داشته و نیازهایشان را تامینکنند.
رئیس سازمانبهزیستی کشور تاکید کرد: در حال حاضر برای اشتغال بانوان معلول با مشکلات بیشتریبه نسبت آقایان مواجه هستیم و نیاز است در این راه سازمان های مردم نهاد فعال درحوزه معلولان نیز اقداماتی را در دستور کار قرار دهند.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده