برنامه‌ریزی روسیه برای بهبود شرایط اشتغال زنان پس از مرخصی ۳ ساله زایمان

دولت تصمیم گرفته شرایط را به گونه‌ای فراهم آورد که زنان شاغل بتوانند کار بیرون از خانه و رسیدگی به تربیت فرزندان را با هم تلفیق کنند.علاوه بر این، دوره‌های آموزش تخصصی یا بازآموزی برای زنانی که از مرخصی ۳ ساله بعد از زایمان برمی‌گردند برگزار شود.

0

به گزارش به دخت به نقل از تسنیم به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در روسیه، در سال ۲۰۱۵ اجرای برنامه‌های دولت روسیه در راستای فراهم آوردن شرایط مناسب اشتغال و تربیت فرزندان برای زنان شاغل در تمام مناطق فدراسیون روسیه ادامه یافت.

دولت تصمیم گرفته است به موازات اجرای دستورات رییس جمهور طبق فرمان ۷ مه ۲۰۱۲ «اجرای سیاست‌های جمعیتی فدراسیون روسیه» شرایط را به گونه‌ای فراهم آورد که زنان شاغل بتوانند کار بیرون از خانه و رسیدگی به تربیت فرزندان را با هم تلفیق کرده و علاوه بر این، دوره‌های آموزش تخصصی یا بازآموزی برای زنانی که از مرخصی بعد از زایمان (مرخصی سه ساله) برمی‌گردند برگزار شود.

سال ۲۰۱۵ اجرای برنامه‌های سیاست جمعیتی در تمام مناطق فدراسیون روسیه ادامه یافت. در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۳ برنامه‌های دولت به قرار زیر بوده است:

– حفظ سطح اشتغال در بین زنان ۴۹-۲۰ سال که فرزندان زیر سن ۱۸ سال دارند. این گروه سنی ۷۶% کل زنان کشور هستند.

– کاهش سطح بیکاری در بین زنان ۴۹-۲۰ سال؛ سطح بیکاری در سال ۲۰۱۵ به نسبت ۲۰۱۳ بین این گروه سنی زنان تا ۴،۷% کاهش یافته است.

– بالا بردن سطح دسترسی به آموزش پیش‌دبستانی برای کودکان سنین ۳ تا ۷ سال تا ۹۹% رسیده است. در سال ۲۰۱۳ ۹۱،۴% و در سال ۲۰۱۴ در حدود ۹۳% به این دوره آموزشی دسترسی داشتند.

– ایجاد بیش از ۱۱۳۵ صندلی در مؤسسات آموزشی پیش‌دبستانی. در سال ۲۰۱۳ بیش از ۶۴۰۱ صندلی و در سال ۲۰۱۴ بیش از ۱۳۸۶ صندلی و نهایتا در سال ۲۰۱۵ بیش از ۴۳۷۴ صندلی در این موسسات آموزشی ایجاد شد. با این اقدام بیش از ۵۰۰ هزار زن توانستند کودکان زیر ۳ سال را به مراکز مذکور سپرده و به فعالیت اجتماعی – اقتصادی بازگردند.

– تعداد زنان بیکار یا افرادی که از دولت بابت خوداشتغالی کمک دریافت می‌کنند تا ۱۰۴۲ نفر افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۳ تعداد این زنان ۲۰۳۸ نفر و در سال ۲۰۱۴ در حدود ۳۹ هزار نفر بود.

– ۴۷ هزار زن که در مرخصی بعد از زایمان (تا ۳ سالگی کودک) به سر می‌بردند، دوره‌های آموزش تخصصی یا بازآموزی را پشت سر گذاشتند. سال ۲۰۱۳ تنها ۱۰۱۳ نفر و سال ۲۰۱۴ در حدود ۱۰۱۶ نفر تحت آموزش قرار گرفتند، در سال ۲۰۱۵ نیز ۸۰۱۷ نفر این دوره را گذراندند.

در سال ۲۰۱۶ نیز این اقدامات همچنان ادامه خواهند داشت.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده