با اسپاتی فیلوم هوای آپارتمان بهتر می شود

اسپاتی فیلوم بهترین گیاه برای بهبود کیفیت هوای داخل آپارتمان است. با زیستگاه طبیعی و نحوه مراقبت از آن اشنا شوید.

3

صغری خلیلی/

نام علمی: Spathiphyllum wallisii از تیره ی آراسه

1

Spathiphyllum wallisii

پراکندگی و زیستگاه: اسپاتی فیلوم تقریبا یکی از ۴۰ گونه ی همیشه سبز منطقه ی گرمسیری می باشد. آن یک گونه ی وحشی در حال رشد در آمریکای مرکزی می باشد که معمولا در زیستگاه های مرطوب یافت می شود.
زیستگاه های طبیعی این گیاه، جنگلهای بارانی زیر سایه ی درختان بزرگتر می باشد که اسپاتی فیلوم نور آفتاب خیلی کم دریافت می کند و به زندگی در شرایط نور پایین سازگار شده است. دمای شرایط محیطی بومی ۳۲ -۲۱ درجه سانتی گراد می باشد و سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلی متر باران دریافت می کند.
مشخصات: اسپاتی فیلوم گیاهی چند ساله، همیشه سبز و تقریبا بدون ساقه با ریزوم های زیرزمینی می باشند که برگهای نیزه ای شکل یا بیضی شکل به رنگ سبز تیره روی ساقه ی برگی از ریزوم ها خارج می شود. این گیاه به خاطر برگهای براق و اسپات های زیبا و گلهای معطر پرورش داده می شود.
برگهایش به طول ۱۵ سانتی متر و پهنای ۸ سانتی متری دارای رگبرگهای برجسته می باشد که روی پایک (stalk) های ۱۵ سانتی متری که از پایه ی گیاه خارج می شوند و آن را گیاهی جذاب می سازد حتی زمانیکه گیاه گل ندارد.
گلها از مرکز خوشه ها خارج میشود و عمدتا در بهار و اغلب دوباره در اواخر تابستان روی دمگلهای بلند به طول ۲۵-۲۰ سانتی متری تولید می شوند که ارتفاعشان بلندتر از برگها میباشد. هر سر گل از یک اسپات سفید بزرگ که یک اسپادیکس کرم رنگ بلند (۵ سانتی متری) را احاطه کرده تشکیل شده است. اسپات ها بیضی شکل نوک دار به طول ۱۰-۷ سانتی متر و عرض ۷-۵ سانت میباشند. معمولا گلهای معطر، رنگ اصلی خود را فقط حدود یک هفته نگه می دارند. اسپات بتدریج از سفید به سبز روشن تغییر رنگ می دهد و به مدت ۶-۵ هفته جذاب باقی می ماند؛ سپس جذابیت خود را از دست می دهند که بهتر است حذف شوند.

2

شکل ۱ . جوانه ی گل

اسپاتی فیلوم Spathiphyllum wallisii تنها گونه ای است که عمدتا در شرایط درون خانه ای پرورش می یابدو بندرت بیش از ۳۰ سانتی متر رشد می کند.
مراقبت های درون خانه ای:
میزان رشد اسپاتی فیلوم کم تا متوسط می باشد.
زمانی که گلها روی گیاه پژمرده یا خشک شده است، دم گل را از پایه برش دهید.
نور: این گیاه را در نور متوسط پرورش دهید. در نور کامل برگهای این گیاه قهوه ای می شوند. این گیاه نور پایین را تحمل می کند اما ممکن است گلدهی آن ضعیف شود.
دما: دمای معمولی اتاق (۲۴-۱۸ درجه سانتی گراد) برای این گیاه، مناسب می باشد و حداقل دمای تحمل ۱۰ درجه سانتی گراد می باشد به عبارت دیگر دما نبایستی از ۱۰ درجه ی سانتی گراد پایین بیاید.
در دمای بالای ۱۸ درجه وارد دوره ی استراحت میشود. در طول زمستان نیز رشد آن کند می شود.
رطوبت نسبی: اسپاتی فیلوم حساس به هوای خشک می باشد و در طول سال بایستی در سینی های حاوی سنگریزه های مرطوب نگهداری شود. برگها نیز بایستی بطور مکرر با آب اسپری شوند. رطوبت نسبی ۴۰% یا بالاتر مناسب می باشد.
آبدهی: بهترین زمان آبیاری در این گیاه زمانی ست که ۱ سانتی متری بالای ترکیب گلدانی خشک شده باشد. اگر برای بیش از یک یا دو روز، دما به زیر ۱۵ درجه سانتی گراد افت کند مقدار آبیاری را کاهش دهید.
–  هرگز اجازه ندهید که ترکیب گلدان (محیط کشت) کاملا خشک شود.
تغذیه: کود مایع استاندارد را هر دو هفته از اوایل بهار تا اواخر پاییز (زمانیکه اسپاتی فیلوم رشد بسیار فعالی دارد) بکار ببرید. کوددهی را در سراسر طول سال برای گیاهانی که رشد فعالی در ترکیب بر پایه ی پیت ماس دارند ادامه دهید.
گلدانی کردن و تعویض گلدان: ترکیب گلدانی بر پایه ی پیت یا ترکیب مساوی از خاک، کودبرگ و شن درشت یا پرلیت بکار ببرید. در هر بهار گیاه را به گلدانی با سایز بزرگتر جابجا کنید تا زمانیکه سایز گلدان به اندازه ی حداکثر (حدود ۲۰-۱۵ سانتی متر) برسد. پس از آن، هر سال سطح بالایی خاک را با ترکیب گلدانی تازه جایگزین کنید. ریشه های این گیاه اگر بمدت دراز مدت در گلدان باقی بماند به صورت متراکم درآمده و مجموعه ی ریشه ها با خاک ، شکل گلدان را به خود می گیرد (گلدان فشرده). آن را هر ۵ سال یا زمانیکه ضروری ست تقسیم کنید.

3

باغبانی: این گیاه حساس به نور کامل آفتاب و یا سطوح بالای شوری می باشد. از قرار گیری در بادهای خشک، آبهای شور و نور مستقیم اجتناب کنید. آن را درون زمین هایی در مناطق مناسب با شرایط خودش بکارید. در غیر اینصورت گیاهان گلدانی را بکار ببرید یا زمانیکه در پاییز، دما به زیر ۱۰ درجه سانتیگراد افت می کند به گلدان انتقال دهید.
مکان: این گیاه را می توانید در مکانهای کاملا سایه یا نیمه سایه در فضای سبز که از بادهای تند در امانند بکار ببرید. این گیاه می تواند به عنوان گیاه پوششی در مناطق کاملا سایه در فضای سبز بکار برده شود.
خاک: اسپاتی فیلوم در شرایط بیرون بایستی در خاکهای اسیدی حاصلخیز تا لومی خنثی با زه کش خوب و مرطوب کشت شود.
آبیاری: گیاه را آبیاری کنید اما اجازه ندهید خاک اشباع شود.
در مناطق خشک، مقدار فراوانی آب در اختیار گیاه قرار دهید یا گیاه را نزدیک یک حوض قرار دهید تا رطوبت نسبی بالا تامین شود.
کوددهی: در طول فصل رشد بطور منظم کود در اختیار این گیاه قرار دهید تا برگساره های آن سبز تیره گردد. کود مایع را هر یکماه یکبار بکار ببرید.
ازدیاد و تکثیر: این گیاه را در بهار با تقسیم بوته تکثیر کنید. هر ریزوم را به آرامی برداشته و مطمئن شوید که هر قسمت حداقل دو یا سه برگ داشته باشد. هر قسمت را بطور جداگانه در گلدانهای ۸ سانتی متری حاوی ترکیب پیشنهاد شده ی گلدانی قرار دهید و عمق کاشت نیز به اندازه ای باشد که ریزوم بطور کامل در بستر کشت قرار گیرد و تا سه ماه هیچ کودی را در گلدانهای تازه کشت شده بکار نبرید؛ به عبارت دیگر، گیاه را زمانی که بالغ شدند تیمار کنید.

مشکلات:
۱٫ اگر رطوبت نسبی هوا پایین باشد کنه قرمز به این گیاه حمله خواهد کرد (این آفت در سطح پایینی برگها جمع می شود). اسپری آب بصورت ذرات ریز (میست)، حداقل یکبار در هفته روی سطح پایینی برگها ضروری می باشد.
این گیاه به سرعت از بین خواهد رفت اگر حداقل دما تامین نشود.
۲٫ قهوه ا ی شدن نوک برگها: احتمالا ناشی از آبدهی بیش از حد می باشد و یا ناشی از نور مستقیم آفتاب باشد.
تیمار: گیاه را به مکانی سایه جابجا کنید و دقت کنید آب زیاد در اختیار گیاه قرار ندهید.

۳٫ برگهایی با لکه های قهوه ای و نوک لوله شده به سمت بالا: کوددهی بیش از حد
تیمار: کوددهی را متوقف کنید یا ترکیب گلدان را با مقدار زیادی آب شستشو دهید تا رسوبات ته نشین شده روی ریشه ها شسته شود و مراقب باشید تا آب اضافی از سوراخ های گلدان زه کش شود.

۴٫ در رطوبت نسبی خیلی کم، برگها چروک و خشک می شوند.
تیمار: رطوبت نسبی را با اسپری کردن آب روی برگها یا قرار دادن آن روی سینی های حاوی سنگریزه، افزایش دهید.

۵٫ عدم گلدهی: در شرایطی که نور کافی به اسپاتی فیلوم نرسد گلدهی انجام نمی شود.
تیمار: گیاه را به مکانی روشن تر جابجا کنید اما آن را دور از دسترس مستقیم خورشید نگه دارید تا برگها دچار آفتاب سوختگی سطحی نشود.
همچنین زمانیکه گیاه بالغ در چندین سال متمادی تقسیم نشود گلدهی متوقف می شود بنابراین آن را در بهار تقسیم کنید.
اسپاتی فیلوم از جمله گیاهانی ست که بهتر گل می دهد اگر تقسیم بوته انجام شود.

واریته های پیشنهادی:
دومینو‘Domino‘: واریته ی متوسط الرشد با برگساره های ابلق (کرم و سبز تیره) و عادت رشدی آن بوته ای می باشد.

4

واریته ی مونا لُآ ‘Mauna Loa’ که یک هیبریدی با اسپات های بزرگ و برگهای نیزه ای مستطیلی شکل می باشد. این واریته می تواند تا ۶۰ سانتی متر رشد کند و در تمام طول سال گل می دهد که چندین ماه روی گیاه باقی می ماند و رنگشان از سفید به سبز تغییر می کند.

5

سمیت: این گیاه برای انسان، گربه و سگ ها سمی ست زیرا اکثر بافت های این گیاه اُگزالات (اُکسالات) کلسیم دارند و شیره ی برخی از واریته هایش سوزاننده ی پوست می باشد. آن را دور از دسترس کودکان و حیوانات خانگی نگه دارید و دست ها را پس از تماس با این گیاه شستشو دهید.
کاربردها:
اسپاتی فیلوم یکی از مهمترین گیاهان آپارتمانی می باشد البته در مناطق گرمسیری این گیاه در فضای سبز در بیرون کاشته می شود که اغلب به عنوان یک گیاه پوششی، در حاشیه ی فضای سبز(سایه دار) یا یک گیاه نمونه در منطقه ی سایه دار کاشته می شود.
گونه های اسپاتی فیلوم به حذف بِنزِن- یک ماده ی شیمیایی رایجِ خانگی- و نیز الکل، استون و فرمالدهید شناخته شده اند. همچنین، گفته می شود که این گیاه با حذف اسپورهای کپَک (قارچی) موجود در هوا، بهترین انتخاب برای حمام ها، آشپزخانه و رختشوخانه ها می باشد.
خلاصه:
مشخصات:
برگساره گل شکل ارتفاع
سبز و برخی واریته ها ابلق زیبا و جذاب، معطر ایستاده cm 30- 22

نحوه ی نگهداری:
آبیاری نور دما رطوبت نسبی
دوره ی رشد فعال زیاد متوسط (oC 24-16) بالا
باقی دوره کم متوسط (oC 16 -13) بالا

منبع:

http://www.plantsrescue.com

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده