دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶

این قرآن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺭﻭشنی ست ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻋﻠﻢ

این قرآن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺭﻭشنی ست ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻋﻠﻢ؛ﺁنها ﭘﻴﺸﻮﺍﻳﺎﻥ […]

این قرآن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺭﻭشنی ست ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻋﻠﻢ؛
ﺁنها ﭘﻴﺸﻮﺍﻳﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺭﺳﻮﻟﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺍﻣﻴﻦ ﺧﺪﺍ در میان مردم که می توانیم  هر چه را نمی دانیم، از ایشان بپرسیم.
 و این آیات روشن را فقط ستمکاران انکار می کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد