این خانم وزیر بهداشت بلژیک  است + عکس

این روزها در شبکه های اجتماعی عکسی از وزیر بهداشت بلژیک دست به دست می چرخد و باعث تعجب اکثر کاربران شده است.  وزیر بهداشت بلژیک این خانم وزیر بهداشت بلژیک است.

0

 

Belgium

1

 

منبع: پایتخت/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده