امیرعلی و فاطمه انتخاب اول ایرانی ها در نامگذاری نوزادان

نام های امیرعلی برای پسران و فاطمه برای دختران انتخاب اول والدین ایرانی برای نوزادان خود در سه ماه نخست امسال بوده است.

0

به گزارش به دخت به نقل از خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل، سید مجید نبوی افزود: نام امیر علی با فراوانی ۷۶۵۹ و نام فاطمه با فراوانی ۱۱۰۵۲ ، انتخاب اول والدین برای نامگذاری فرزندان پسر و دختر خود در بهار ۹۵ بوده است.امیرعلی و فاطمه انتخاب اول ایرانی ها در نامگذاری نوزادان
وی با بیان اینکه ۱۰ نام اول پسران تمامی اسامی مذهبی بوده گفت: نام های محمد با فراوانی، ۶۰۵۲، علی ۵۴۶۰، ابوالفضل ۵۳۲۸، امیرحسن ۵۰۴۵، محمدطاها ۴۶۸۲، حسین ۴۰۵۶، امیرعباس ۳۸۴۸، مهدی ۳۳۸۱ و محمدمهدی ۳۳۰۰ در رتبه های بعدی قرار دارند.
نبوی همچنین به ۱۰ نام اول دختران اشاره کرد و گفت: بعد از نام فاطمه، نام های زهرا با فراوانی ۶۹۹۷، نازنین زهرا ۳۶۰۵، یسنا ۳۴۷۲، زینب ۳۳۲۹، باران ۲۹۸۶، ریحانه ۲۵۰۲، فاطمه زهرا ۲۴۷۶، رها ۲۳۵۱ و حلما ۲۲۵۴ در رده های بعدی قرار دارند.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده