ارائه سند “تامین امنیت زنان و کودکان” به سازمان مدیریت

0

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت: سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی به امضای وزیر کشور رسید و برای طی مراحل بررسی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال شد.


فهیمه فرهمندپور با اعلام این خبراظهارکرد: حدود دو هفته پیش سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شد و نشست‌های تخصصی برای بررسی آن در حال برگزاری است. با توجه به تنظیم کارشناسانه این سند امیدواریم بررسی‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به طول نینجامد.
بر اساس ماده۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده است در قالب همکاری بین دستگاهی دستگاه‌های دولتی، تا پایان برنامه پنجم توسعه نسبت به تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی اقدام کند و وزارت کشور مأمور انجام این کار است.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده