اجرای طرح ملی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ، امسال

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت : برای مدیریت سالمندی در کشور آماده می شویم

0

اجرای طرح ملی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ، امسالطرح ملی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در کشور اجرا می شود.
به گزارش به دخت به نقل از خبرگزاری صداوسیما ، گفت : طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به صورت آزمایشی در شهر ری اجرا شد و بر اساس نتایج حاصل از آن ، اجرای طرح ملی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را امسال در دستور کار داریم .
به گفته شهیندخت مولاوردی پس از گزارش این معاونت درباره مسائل زنان ؛ هیئت دولت در سند جدیدی که در حال تدوین است ؛ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت امور زنان را ملزم کرده است سند حمایت اجتماعی زنان را تدوین کنند که در این سند زنان سرپرست خانوار دارای جایگاهی خاص هستند.
او همچنین گفت : برای مدیریت سالمندی در کشور آماده می شویم ؛ سند راهبردی سالمندی تدوین و شورای عالی سالمندی تشکیل شده است و ما به دنبال زنانه شدن سالمندی هستیم تا بتوانیم به این قشر خدمات ارائه کنیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره مشارکت بیشتر زنان تحصیل کرده در جامعه گفت : اگرچه شواهد حاکی از این است که دسترسی عادلانه زنان و مردان به منابع و فرصت ها یکسان نیست اما بهره گیری بیشتر از ظرفیت وجودی بانوان جامعه در دستور کار دولت یازدهم است و پیگیر آن هستیم تا گزارشی از استانها درباره مدیریت کشور در سه سال گذشته و همچنین نحوه استخدام ها را در این مدت بررسی کنیم.
مولاوردی با اشاره به پیگیری طرح جامع اعتیاد و طلاق در عالی ترین سطح نظام گفت: نگاه این معاونت که منجر به تهیه نقشه آسیب های اجتماعی و اطلس وضعیت زنان و خانواده در کشور شد این است که باید از پیچیدن نسخه کلی برای کل کشور پرهیز کرد زیرا هر استانی متناسب با ویژگی ها ؛ آسیب های خاص خود را دارد و حتی پاره ای از آسیب ها در چند استان مشترک است.
او افزود: از طرح های جامع استان ها در این باره استقبال و حمایت می کنیم.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده