اجرای سند ٢٠٣٠، فرصت ها و تهدیدها

0

نشست بررسی فرصت ها و تهدیدهای اجرای سند ٢٠٣٠ و تبیین مفاد آن، روز شنبه هفتم بهمن ماه برگزار می شود.
این نشست ساعت ١۴ با حضور خانم روح افزا در تهران، خیابان حافظ، بالاتر از حسن آباد، خیابان جامی، حسینیه جامی (پلاک ٢۴) برگزار می گردد.

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده